START

MetalWorking Company, jest producentem odkuwek matrycowych. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja mielników –  kul stalowych kutych i kuto-walcowanych. Kule stalowe używane są w przemyśle wydobywczym i przetwórczym do mielenia materiałów w młynach kulowych. Odbiorcami produktów są kopalnie miedzi, cynku, ołowiu, złota oraz rudy żelaza, a także cementownie i elektrownie.